Home | About us | News | MCNumera hiện có sẵn trong cửa hàng trực tuyến Movacolor

MCNumera hiện có sẵn trong cửa hàng trực tuyến Movacolor

MCNumera hiện có sẵn trong cửa hàng trực tuyến Movacolor. Trong Fakuma 2018, chúng tôi đã giới thiệu bộ đếm tiêu thụ nguyên liệu chính độc đáo này cho các ứng dụng ép phun.

Đơn vị đang đếm lượng nguyên liệu tiêu hao chính và đưa ra thông tin tổng lượng tiêu thụ sau mỗi đơn hàng sản xuất. Ngoài ra, thông tin lô trung gian của mỗi chu kỳ nạp phễu cũng được cung cấp.

Khi được liên kết với phần mềm giám sát MCSmart của Movacolor, người dùng có sẵn hệ thống giám sát và báo cáo hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ thông tin về tất cả các thiết bị Movacolor trong nhà máy của họ.

Bạn quan tâm đến MCNumera và muốn biết thêm thông tin? Vui lòng liên hệ với các chuyên gia về định lượng của chúng tôi hoặc đặt mua sản phẩm này trực tiếp trong webshop Movacolor.