danh mục sản phẩm

Movacolor chuyên phát triển các giải pháp định lượng và pha trộn phù hợp với quy trình sản xuất nhựa của bạn. Trong những năm qua, chúng tôi đã phát triển nhiều hệ thống trộn và định lượng trọng lượng, thể tích và quang học có độ chính xác cao cho các nhà sản xuất nhựa trên toàn thế giới, cho tất cả các loại ứng dụng.

Lọc
Filter
Reset
Reset
Reset
Reset
Reset
Reset
Industry 4.0 compatible
MMS

MMS Weight Powder

Một giải pháp đo trọng lượng chính xác được trang bị công nghệ giảm trọng lượng để đo mức tiêu thụ bột và thông lượng của dây chuyền ép đùn của bạn.
Thêm thông tin
Industry 4.0 compatible
MMS

MMS Totalizer

Giải pháp đo trọng lượng với công nghệ tăng trọng lượng để đo mức tiêu thụ nguyên liệu chính dạng hạt với độ chính xác lên tới 1%.
Thêm thông tin
Industry 4.0 compatible
recycle
MMS

MMS Weight

Một giải pháp đo trọng lượng chính xác được trang bị công nghệ giảm trọng lượng để đo mức tiêu thụ nguyên liệu chính và thông lượng của dây chuyền ép đùn của bạn.
Thêm thông tin