danh mục sản phẩm

Movacolor chuyên phát triển các giải pháp định lượng và pha trộn phù hợp với quy trình sản xuất nhựa của bạn. Trong những năm qua, chúng tôi đã phát triển nhiều hệ thống trộn và định lượng trọng lượng, thể tích và quang học có độ chính xác cao cho các nhà sản xuất nhựa trên toàn thế giới, cho tất cả các loại ứng dụng.

Lọc
Filter
Reset
Reset
Reset
Reset
Reset
Reset
recycle
Industry 4.0 compatible
MBS

MBS Blender 3-series

Một giải pháp trộn trọng lượng được trang bị công nghệ tăng trọng lượng để xử lý hiệu quả nhiều loại vật liệu có mật độ khối thấp.
Thêm thông tin
Industry 4.0 compatible
MBS

MBS Blender 20-series

Một giải pháp trộn trọng lượng được trang bị công nghệ tăng trọng lượng để xử lý hiệu quả nhiều loại vật liệu có mật độ khối thấp.
Thêm thông tin