danh mục sản phẩm

Movacolor chuyên phát triển các giải pháp định lượng và pha trộn phù hợp với quy trình sản xuất nhựa của bạn. Trong những năm qua, chúng tôi đã phát triển nhiều hệ thống trộn và định lượng trọng lượng, thể tích và quang học có độ chính xác cao cho các nhà sản xuất nhựa trên toàn thế giới, cho tất cả các loại ứng dụng.

Lọc
Filter
Reset
Reset
Reset
Reset
Reset
Reset
Industry 4.0 compatible
MHBS

MHBS Hybrid Blender 3-series

Điều tốt nhất của cả hai thế giới - Một giải pháp đo trọng lượng kết hợp pha trộn và định lượng để sản xuất hàng loạt nhanh chóng đồng thời đảm bảo độ chính xác và khả năng truy xuất nguồn gốc tối ưu bằng cách cung cấp các chất phụ gia quan trọng ngay trong dây chuyền.
Thêm thông tin
Industry 4.0 compatible
MHBS

MHBS Hybrid Blender 20-series

Điều tốt nhất của cả hai thế giới - Một giải pháp đo trọng lượng kết hợp pha trộn và định lượng để sản xuất hàng loạt nhanh chóng đồng thời đảm bảo độ chính xác và khả năng truy xuất nguồn gốc tối ưu bằng cách cung cấp các chất phụ gia quan trọng ngay trong dây chuyền.
Thêm thông tin