Home | About us | News | MCNumera มีจำหน่ายแล้วในเว็บช็อป Movacolor

MCNumera มีจำหน่ายแล้วในเว็บช็อป Movacolor

MCNumera มีจำหน่ายแล้วในเว็บช็อป Movacolor ในระหว่างงาน Fakuma 2018 เราได้แนะนำตัวนับปริมาณการใช้วัส…

หน่วยจะนับปริมาณการใช้วัสดุหลักและให้ข้อมูลปริมาณการใช้ทั้งหมดหลังจากใบสั่งผลิตแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลแบทช์ขั้นกลางของรอบโหลดเดอร์ฮอปเปอร์ทุกรอบด้วย

เมื่อเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ติดตาม MCSmart ของ Movacolor ผู้ใช้มีระบบติดตามและรายงานที่สมบูรณ์พร้อมให้ข้อมูลที่ครบถ้วนของหน่วย Movacolor ทั้งหมดในโรงงานของตน

สนใจ MCNumera และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการจ่ายสารเคมีของเราหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้โดยตรงบนเว็บช็อป Movacolor