Home | About us | News | Sản xuất cáp với sự thay đổi màu sắc nhanh chóng

Sản xuất cáp với sự thay đổi màu sắc nhanh chóng

Hoạt hình 3D này cho thấy cách hoạt động của điểm dừng định lượng độc đáo trên bộ cấp liệu Movacolor trong quá trình sản xuất cáp với sự thay đổi màu sắc nhanh chóng. Xem hoạt ảnh để biết cách bộ nạp Movacolor có thể hỗ trợ bạn giảm đáng kể thời gian ngừng hoạt động trong quy trình sản xuất cáp.