Home | About us | News | Ra mắt phiên bản MCNexus mới

Ra mắt phiên bản MCNexus mới

Movacolor đã tung ra phiên bản mới của hệ thống định lượng vi lượng độc đáo MCNexus. Những sửa đổi trong thiết kế của hệ thống định lượng quang học được thực hiện dựa trên phản hồi từ những khách hàng đang hoạt động trong thị trường ép đùn và ép phun vi mô.

Heino van der Meer, Giám đốc Kỹ thuật cho biết: “Nhờ những ý kiến đóng góp có giá trị từ các đối tác, chúng tôi đã có thể làm cho MCNexus thậm chí còn tốt hơn trước đây”.

Những điều chỉnh về thiết kế của MCNexus đảm bảo, cùng với những cải tiến khác, rằng một phần lớn hơn của hệ thống định lượng có thể được sản xuất bằng cách sử dụng in 3D. Điều này dẫn đến mức độ chân không cao hơn và khả năng hấp thụ masterbatch tốt hơn qua đĩa định lượng. Những cải tiến trong dòng nguyên liệu cũng đã được thực hiện.

Tất cả mã sản phẩm cho MCNexus vẫn không thay đổi và các thành phần cải tiến có khả năng tương thích ngược với các phiên bản trước. Việc phân phối phiên bản mới nhất của MCNexus sẽ bắt đầu vào giữa năm 2021.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về (phiên bản mới của) MCNexus? Chỉ cần liên hệ với chúng tôi!