Home | About us | News | Movacolor giới thiệu phần mềm phiên bản 2.13.0

Movacolor giới thiệu phần mềm phiên bản 2.13.0

Nó ở đây! Hiện đã có phiên bản phần mềm 2.13.0 dành cho bộ điều khiển màn hình cảm ứng MCTC.

Phần mềm mới bao gồm nhiều tính năng mới hữu ích như: bản dịch tiếng Ý, cấu hình phụ kiện định lượng và dừng định lượng từ xa, cải tiến giao diện người dùng và trình bảo vệ màn hình “OK” mới.

Phần mềm này có sẵn trên 20 ngôn ngữ khác nhau và được cung cấp miễn phí.

Bạn muốn biết thêm về phần mềm của chúng tôi và bộ điều khiển màn hình cảm ứng MCTC?
Hãy liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi.