Home | About us | News | Gia hạn giờ dịch vụ Hỗ trợ bán hàng

Gia hạn giờ dịch vụ Hỗ trợ bán hàng

Để có thể hỗ trợ các đối tác của chúng tôi ở một số múi giờ, chúng tôi đã kéo dài thời gian phục vụ của nhóm Hỗ trợ bán hàng kể từ ngày 1 tháng 4. Điều này có nghĩa là họ làm việc từ 06:30 giờ CEST đến 17:00 giờ CEST. Bằng cách này, các đối tác ở Châu Á không phải đợi đến chiều để liên hệ với nhóm Hỗ trợ Bán hàng Movacolor.

Hỗ trợ bán hàng

Vì vậy, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi kỹ thuật nào về hệ thống định lượng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ Bán hàng của chúng tôi. Họ sẽ hỗ trợ bằng mọi cách và cố gắng giải quyết vấn đề với bạn. Bạn có thể liên hệ với nhóm Hỗ trợ bán hàng của chúng tôi qua số điện thoại 0031 515 570 027, email: salesupport@movacolor.com hoặc qua địa chỉ email trực tiếp của họ, WhatsApp: 0031 6 15 311 281, Skype, Trò chuyện trên trang web, Line và WeChat.