Home | Knowledge | Vật liệu

Kiến thức

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các bài viết kiến thức về các chủ đề liên quan đến Vật liệu.

What is Micro Injection Molding?
Micro injection molding is a specialized manufacturing process that produces small, intricate plastic parts with high precision and accuracy. This technique is an extension of traditional injection molding, commonly used for the mass production of plastic components.
Thêm thông tin
phôi PET
PET, hay Polyethylene Terephthalate, đóng gói 70% nước ngọt có ga, bao gồm nước ép trái cây, đồ uống có thể pha loãng và nước đóng chai. PET có tác động carbon thấp hơn so với các chất thay thế và nhẹ, bền, an toàn và bền lâu. Ngoài ra,…
Thêm thông tin