Home | Knowledge | Quá trình

Kiến thức

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các bài viết kiến thức về các chủ đề liên quan đến Quá trình.

What is Micro Injection Molding?
Micro injection molding is a specialized manufacturing process that produces small, intricate plastic parts with high precision and accuracy. This technique is an extension of traditional injection molding, commonly used for the mass production of plastic components.
Thêm thông tin
Ép phun và đúc thổi
Bài viết này sẽ đề cập đến sự khác biệt giữa đúc thổi và ép phun, bao gồm độ bền, tính nhất quán, độ bền và cách sử dụng vật liệu của chúng. Đến cuối bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn phương pháp sản xuất nào phù hợp…
Thêm thông tin
Đùn là gì? Ứng dụng – Quy trình – Các bước
Đùn là một quá trình sản xuất phổ biến để tạo ra nhiều loại sản phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Do đó, tất cả chúng ta đều được kết nối trực tiếp với quá trình ép đùn. Chỉ riêng ngành công nghiệp ống nhựa nhiệt dẻo dự…
Thêm thông tin