Home | About us | News | Liều lượng Movacolor dạng mô-đun độc đáo

Liều lượng Movacolor dạng mô-đun độc đáo

Xem hoạt hình 3D này về khái niệm định lượng mô-đun độc đáo của chúng tôi để trải nghiệm cách bạn có thể tạo ra bất kỳ giải pháp định lượng nào bạn muốn để cải thiện quy trình ép đùn, ép phun hoặc đúc thổi. Nhờ trình hướng dẫn cài đặt, việc khởi động hệ thống định lượng có thể được thực hiện mà không cần đọc hướng dẫn sử dụng. Ngay cả người mua lần đầu cũng có thể dễ dàng thiết lập hệ thống.

Khái niệm mô-đun độc đáo của Movacolor

  • Một bộ điều khiển có thể vận hành tối đa 15 hệ thống
  • Dễ dàng cấu hình bởi bất cứ ai
  • Một hệ thống linh hoạt có thể thích ứng với nhu cầu trong tương lai của bạn

Giới hạn chỉ là trí tưởng tượng của bạn