Home | About us | News | MCBalance ของเครื่องป้อนแบบกราวิเมตริกทำงานอย่างไร

MCBalance ของเครื่องป้อนแบบกราวิเมตริกทำงานอย่างไร

เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้สร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบการจ่ายสารแบบกราวิเมตริกของเรา …
  • รับชมภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเพิ่มเติมของระบบจ่ายสาร Movacolor ได้ทางช่อง YouTube ของเราหรือจะรับชมได้เร็วๆ นี้
  • หากคุณต้องการติดตามภาพเคลื่อนไหวผลิตภัณฑ์ 3D ใหม่ล่าสุด โปรดสมัครรับข้อมูลจากช่อง YouTube ของเรา

ระบบจ่ายสารกราวิเมตริก

ประหยัดสูง – ผลลัพธ์สูงสุด