Home | Over ons | Nieuws | Interne recycling ingewikkeld? Het is eenvoudiger dan u denkt!

Interne recycling ingewikkeld? Het is eenvoudiger dan u denkt!

Een bijdrage leveren aan de circulaire economie wordt steeds belangrijker voor bedrijven over de hele wereld. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en recycling zijn krachtige termen die je vaak tegenkomt. Maar kunt u – als producent van kunststoffen – hier ook uw steentje aan bijdragen? En zo ja, hoe dan? In deze blog leg ik kort uit wat ‘circulaire economie’ inhoudt en hoe u direct kunt beginnen met duurzaam produceren door gebruik te maken van eigen recycling.
Closed loop

De circulaire economie verlengt de levenscyclus van producten

In onze economie zijn er twee modellen die de levenscyclus van een product beschrijven: het lineaire model en het circulaire model. Het lineaire model volgt het traditionele stappenplan van “nemen – maken – afvoeren”. In deze stappen verzamelen we grondstoffen, vormen ze tot producten die we gebruiken, en gooien de producten vervolgens weg als afval. In een lineaire economie creëren we maximale waarde door zoveel mogelijk (vaak goedkope) producten te produceren en te verkopen.

Het circulaire model volgt de 3R-benadering van “verminderen – hergebruiken – recyclen”. Deze benadering richt zich op het gebruik van zo min mogelijk grondstoffen (reduce), het zoveel mogelijk hergebruiken van producten en onderdelen (reuse) en/of het opnieuw gebruiken van de grondstoffen van een product in een zo hoog mogelijke kwaliteit (recycle). Met andere woorden: bestaande materialen en producten zo lang mogelijk gebruiken, delen, leasen, hergebruiken, repareren en recyclen. Dit verlengt de levenscyclus van het product en creëert toegevoegde waarde.

Transition towards a circular economy

Interne recycling

Door in-house recycling toe te passen, kunnen kunststofproducenten op relatief eenvoudige wijze bijdragen aan de circulaire economie. Deze producenten hebben immers dagelijks te maken met kunststof restafval – in de vorm van sprue, runners en tops and tails – van de spuitgietmachines en extrusieblazers. Vroeger werd dit afval vaak verkocht aan afnemers die er vervolgens kunststofproducten van maakten van lage kwaliteit. Tegenwoordig wordt dit restafval vaker hergebruikt door het direct en indirect te recyclen. Dit wordt recycling in een gesloten systeem (closed loop) genoemd omdat het afval de fabriek niet verlaat. Het levert verschillende duurzame en financiële voordelen op, zoals minder transport.

Directe en indirecte recycling

Interne recycling kan op twee manieren: direct en indirect. Directe recycling gebeurt direct bij de spuitgietmachine of extrusieblaasmachine door het productieafval met een vermaler te versnipperen en opnieuw in het productieproces te brengen. Dit proces is volledig geautomatiseerd en gesloten. Bij indirecte recycling wordt het restafval verzameld in een centrale container in de fabriek, centraal vermalen en vervolgens opnieuw verwerkt tot een eindproduct. In het kort kunnen we de volgende belangrijke verschillen tussen deze twee soorten recycling vaststellen:

Verschillen tussen directe en indirecte recycling

  • Bij directe recycling wordt direct gebruik gemaakt van restafval versus centrale inzameling bij indirecte recycling
  • Bij directe recycling hoeft afval niet op kleur te worden gescheiden
  • Directe recycling is daarom minder foutgevoelig
  • Het materiaal hoeft niet opnieuw te worden gedroogd

Kwaliteitsgarantie met slimme systemen

Over het algemeen is directe recycling dus de eenvoudigste en veiligste manier om intern te recyclen. Maar als het blijkbaar zo eenvoudig is, waarom doet niet iedereen het dan? De grootste beperking voor directe recycling is het mogelijke kwaliteitsverlies van het eindproduct, ook wel productievariaties genoemd. Deze variaties maken directe recycling eigenlijk nog minder duurzaam dan reguliere productie. De oorzaak van productievariaties is meestal het gebruik van onjuiste of onnauwkeurige apparatuur. Om direct te kunnen recyclen heeft u een goede shredder nodig en een van de volgende vijf systemen:

  1. Verhoudingsklep
  2. Batchmenger
  3. Volumetrisch doseersysteem
  4. Gravimetrisch doseersysteem
  5. Hybride gravimetrische menger

Directe recycling in combinatie met een verhoudingsventiel of een gewone batchmenger is minder nauwkeurig dan de andere systemen, omdat hier het hoofdmateriaal en het restmateriaal over elkaar heen liggen. Andere opties zijn volumetrische doseersystemen, gravimetrische doseersystemen en hybride gravimetrische mengers. Omdat deze systemen het regrind in de hoofdstroom inline doseren, is het resultaat geen lagen maar precies de juiste mix tussen hoofdmateriaal en regrind.

Slimme gravimetrische en hybride oplossing voor de verwerking van regranulaat

Het verschil tussen volumetrische doseersystemen en gravimetrische doseersystemen of hybride gravimetrische mengers zit in de toevoeging van slimme gravimetrische technologie voor de verwerking van regrind. Een gravimetrisch doseersysteem controleert regelmatig hoeveel regrind er in het systeem beschikbaar is. Vervolgens compenseert het systeem dit regrind door de hoeveelheid master batch die aan het proces moet worden toegevoegd aan te passen om een eindproduct van de gewenste kwaliteit te creëren. Een dergelijke compensatie zorgt voor een hoge nauwkeurigheid en productiestabiliteit. Dit maakt een gravimetrisch doseersysteem tot een compacte oplossing voor het maken van kleinere kunststofproducten met een hoge mate van precisie. Een voorbeeld van een gravimetrisch doseersysteem dat goed regrind kan verwerken is de MCTwin.

In vergelijking met een traditionele batchmenger kan een hybride gravimetrische menger naast het mengen ook gravimetrisch inline doseren. Net als het gravimetrisch doseersysteem heeft een hybride gravimetrische menger ook de mogelijkheid om de toevoer van masterbatch automatisch te verminderen, hoewel dit minder nauwkeurig gebeurt. Dit systeem kan bijvoorbeeld niet zien hoeveel regrind beschikbaar is in het systeem, maar het zorgt er wel voor dat de verminderde hoeveelheid master batch nog goed inline kan worden toegevoegd. Dit maakt de hybride gravimetrische menger geschikter voor de productie van grotere kunststofproducten. Een voorbeeld van een hybride gravimetrische menger die regrind kan verwerken is de MCHybrid 30R.

Interne recycling is duurzaam en bespaart geld

Zoals u in deze blog heeft kunnen lezen, is in-house recycling met de juiste apparatuur eenvoudiger dan u denkt. Om dit in harde cijfers uit te drukken: wanneer het systeem 20% regrind gebruikt, kunt u maar liefst 20% besparen op uw masterbatch en met de huidige hoge grondstofprijzen voor kunststof kan dat een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Het is ook duurzaam, dus u levert een waardevolle bijdrage aan de circulaire economie. Als u erover nadenkt, klinkt dat geweldig, nietwaar?